:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2561 16:33

ตัวย่อหุ้น: JCK-W5 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.50 ปริมาณซื้อขาย: 7,100
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.96
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.47 - 0.50 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.33 - 0.63

 

Chart Type