:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: JCK-W5 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.48 ปริมาณซื้อขาย: 120,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.45 - 0.48 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type