:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 16 สิงหาคม 2561 16:37

ตัวย่อหุ้น: JCK-W5 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.49 ปริมาณซื้อขาย: 170,100
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.49 - 0.50 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type