:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: JCK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.56 ปริมาณซื้อขาย: 505,800
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: 0.65
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.55 - 1.59 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 1.96

 

Chart Type