:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:35

ตัวย่อหุ้น: JCK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.50 ปริมาณซื้อขาย: 217,400
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: 0.67
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.49 - 1.51 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 2.20

 

Chart Type