:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2561 16:35

ตัวย่อหุ้น: JCK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.45 ปริมาณซื้อขาย: 410,200
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -1.36
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.42 - 1.48 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 2.06

 

Chart Type