:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2561 16:40

ตัวย่อหุ้น: JCK-W4 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.01 ปริมาณซื้อขาย: 100
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.01 - 0.01 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type