:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 07:00

ตัวย่อหุ้น: TFD-W2 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.01 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: - ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type