นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น:


 • การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ M-II

  ดาวน์โหลด : PDF ไฟล์

 • สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II) และ การซื้อหุ้นในบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด : PDF ไฟล์

 • รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  (การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II) และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)

  ดาวน์โหลด : PDF ไฟล์